Cemal Gürsel Kimdir?

Türk subayı ve devlet adamı (Erzurum 1895-Ankara 1966). Harp Okulu’na girip (1914), Birinci Dünya Sava­şı başlayınca topçu asteğmeni olarak Çanakkale Savaş­larına katılan (1915) Cemal Gürsel, Filistin’e gönderile­rek (1917), Gazze’de savaştı. Kurtuluş Savaşı’nda, Eskişehir ve Sakarya muharebeleri ve Büyük Taarruz’da yararlık göstermiş olup (1920-1922), kurmay olduk­tan (1929) sonra, tuğgeneral (1946), tümgeneral (1951), korgeneral (1953) ve orgeneralliğe yükseldi (1957). Kara Kuvvetleri komutanlığına atanıp (1958), bozuk siyasal durumu eleştiren bir mektup yazarak Mil­li Savunma bakanına gönderince, mecburi izinle gö­revden alındı (3 Mayıs 1960). 27 Mayıs’ta Milli Birlik Ko­mitesi başkanlığına çağrılıp (27 Mayıs 1960), Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ve hükümet başkanı, aynı za­manda da Türk Silahlı Kuvvetleri başkomutanı ilan edil­di. Yönetimin sivillere devredilmesi görüşünü benim­seyenler arasında yer alıp, karşı görüşteki 14 MBK üye­sinin görevden uzaklaştırılmasını sağladı (13 Kasım 1960). 1961 seçimlerinde yedi yıl için cumhurbaşkanı seçildi (26 Ekim 1961). Sağlık duru­mu kötüye gittiğinden bir süre ABD’de Walter Reed hastanesinde (Washington) tedavi gördü (1966). Koma halinde Türkiye’ye getirilip, 220 gün süreyle komada kalarak, 37 hekimden oluşan bir heyetin görev yapa­maz raporu vermesi üstüne görevden alındı (28 Mart 1966). Gülhane hastanesinde öldü ve Devlet mezarlı­ğına gömüldü.

CEMAL GÜRSEL

Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. cumhurbaşkanı (26 Ekim 1961 – 28 Mart 1966)

Lakabı: Aga

Doğumu: 1895, Erzurum

Babası: Abidin Bey

Annesi: Zekiye Hanım

ölümü: 14 Eylül 1966, Ankara

Gömüldüğü yer: Devlet mezarlığı, Ankara

Döneminin başbakanları:

İsmet İnönü (Kasım 1961-Aralık 1963)

Suat Hayrı Ürgüplü (Şubat 1965-Ekim 1965) Süleyman Demirel (Ekim 1965-Maıt 1966)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir